Váš nákupní košík je prázdný!

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu vinoremus.cz (dále jen "internetový obchod") jehož provozovatelem je:

Provozovatel internetového obchodu vinoremus.cz

Hedvika Seidenglanzová Kůrková
Žlutická 13
32300, Plzeň
IČ: 68810105
DIČ: CZ6655242165

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Objednávka provedená přes internetový obchod je návrhem kupní smlouvy, vlastní kupní smlouva vzniká zaplacením zboží kupujícím.

3. Platební podmínky

Objednávky z internetového obchodu jsou realizovány po České republice a na Slovensko, do ostatních zemí pouze po předešlé dohodě.
Souhrné ceny za přepravné a balné jsou následující:

Česká republika (dobírka)160 Kč (při objednávce nad 2.000 Kč zdarma)
Česká republika (platba předem)80 Kč (při objednávce nad 2.000 Kč zdarma)
Velkoobchod (dobírka) 160 Kč (při objednávce nad 10.000 Kč zdarma)
Velkoobchod (platba předem)80 Kč (při objednávce nad 10.000 Kč zdarma)
Slovensko (dobírka)450 Kč (při objednávce nad 10.000 Kč zdarma)
Slovensko (platba předem)380 Kč (při objednávce nad 10.000 Kč zdarma)

Ostatní země dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Daňový doklad (faktura) v případě vyžádání může být zaslán samostatně. Doklad o zaplacení zboží bude doručen s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před potvrzením objednávky v sekci nákupní košík.

5. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, nedobírkově odeslat v tomto termínu zpět na adresu prodávajícího (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem ( na účet , složenkou na adresu). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. balné a přepravné). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující.

7. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku

8. Řešení sporů

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

9. Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

10. Reklamace

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího na e-mail info@vinoremus.cz.
Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu:
Hedvika Seidenglanzová
Žlutická 13
32300, Plzeň

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

11. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
maloobchodní nákup
pokud plánujete nakupovat zboží ve větším množství a rádi byste dosáhli lepších cen, zaregistrujte se k velkoobchodnímu odběru

zobrazení cennovinky v nabídce